Rentgen - servis
Volejte revize RTG 380 430 550

Rentgen - servis
Karel Zeman, Jindřichův Hradec

Máte rentgenový přístroj a potřebujete odborně způsobilou osobu ke zkouškám a dohledu nad radiační ochranou? Karel Zeman provádí revizní činnost nejen v Jihočeském kraji, ale po celé ČR.

Provádím všechny zkoušky a servis potřebný pro používání zdrojů ionizujícího záření (ZIZ) pro diagnostické účely v medicíně. Dále vykonávám veškeré činnosti dohlížející osoby stanovené v programech zabezpečování jakosti, které jsou pro jednotlivá pracoviště schváleny Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB).

Postarám se o vypracování dokumentace povolení RTG pro Státní úřad pro jadernou bezpečnost a soustavný dohled nad radiační ochranou.

Při zkouškách a servisu dvou a více zařízení si lze domluvit individuální cenu.


Zkoušky rentgenových zařízení dle požadavků:

  • přejímací zkoušky
  • zkoušky dlouhodobé stability
  • zkoušky provozní stálosti
  • pravidelné kontroly RTG pracovišť podle předpisů a vystavení protokolů


RTG přístroje

  • intraorální zubní RTG zařízení
  • panoramatická zubní RTG zařízení
  • skiagrafická a skiaskopická RTG zařízení
  • digitální subtrakční angiografie
  • počítačová tomografie
  • veterinární RTG zařízení

Radiační ochrana

Vykonávám činnost dohlížející osoby v programech zabezpečování jakosti, které jsou pro jednotlivá pracoviště schváleny Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB).

Svěřte mi dohled nad Vašimi zdroji ionizujícího záření.


Nukleární medicína, zdravotnická technika

Karel Zeman Sídlo: Komenského 386, 378 56 Studená
Pobočka: K Loučení 218, 373 24 Římov

Tel.: +420 380 430 550
E-mail:zeman.karel1@seznam.cz

IČ:63867516
DIČ:CZ6606271947